Maxus-raketen

Kebnekaisemassivet. Foto: Moa Strålberg

Förutom järnmalmsbrytning och stadsomvandling så har Kiruna en storslagen natur, två nationalparker, världens nordligaste trelandspunkt, Sveriges högsta berg Kebnekaise, världsarvet Struves meridianbåge och en blomstrande turismnäring.

Världsarvet Struves meridianbåge sträcker sig genom tio länder. Foto: Thomas Utsi

Här finns även Sveriges enda rymdraketbas, Esrange. Raketen framför er skänktes av Esrange till Kiruna kommun i juni 2008 och är en fullstor kopia av de riktiga Maxus-raketerna som sänts upp från rymdbolagets anläggning Esrange Space Center 45 kilometer öster om Kiruna.

Raket skjuts upp från Esrange. Foto: Stig Nyström

Maxus är världens största raket, speciellt avsedd för experiment i tyngdlöshet. Raketen är 16,5 meter hög och väger 12 500 kilo. Den accelererar på en minut till en hastighet av mer än 12 000 kilometer i timmen. Experimenten ombord upplever tyngdlöshet i 12-13 minuter under flygningen, som tar dem upp till en topphöjd av mer än 700 kilometer, innan de återvänder i fallskärm.

Detalj av skulpturen Talande tecken i Ferrumparken. Foto: Kjell Törmä

Skulpturflytt

Modellen kommer att behöva flyttas från sin nuvarande plats senast 2025 då den är i vägen för kyrkan som kommer passera här, men dess nya placering är inte klar. Ytterligare 19 offentliga skulpturer och minnesmonument samt byggnadsanknuten konst kommer att behöva flytta på grund av stadsomvandlingen.

Maxus sounding rocket

The Kebnekaise massif. Photo: Moa Strålberg

In addition to iron ore mining and urban transformation, Kiruna has magnificent countryside, Sweden's highest mountain, Kebnekaise, two national parks, the world's northernmost international tripoint, the world heritage-listed Struve Geodetic Arc, and a thriving tourism industry.

The world heritage-listed Struve Geodetic Arc stretches through ten countries. Photo: Thomas Utsi

Kiruna also has Sweden's only space rocket base, Esrange. The rocket in front of you was donated by Esrange to Kiruna Municipality in June 2008. It is a full-size replica of the real Maxus sounding rockets launched from the space company's Esrange Space Center, located 45 kilometres east of Kiruna.

Rocket being launched from Esrange. Photo: Stig Nyström

Maxus is the world's largest rocket, specifically designed for weightlessness (microgravity) experiments. The rocket is 16.5 meters high and weighs 12,500 kilograms. It accelerates in one minute to a speed of more than 12,000 kilometres per hour. On board the rocket, microgravity can be experienced for 12-13 minutes during the flight which goes to a top altitude of more than 700 kilometres before returning in a parachute.

Detail of the sculpture “Talande tecken” (Talking signs) in the Ferrum Park. Photo: Kjell Törmä

Relocation of sculptures

The model will need to be moved from its current location by 2025, but its new location is not yet ready. A further 19 public sculptures, memorials and building-related works of art will have to be moved because of the transformation of the town.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling