Avgifter

Det finns avgifter för boende och hemstöd. Avgifterna varierar beorende på vilka insatser du har.
Mer information hittar du i vår broschyr Avgifter 2022.
Har du frågor om avgifter är du välkommen att vända dig till våra handläggare.

Ansökningsblanketter för bostadstillägg finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

Blanketter

Relaterade länkar

Kontakt

 • Agneta Henriksson

  Avgiftshandläggare distrikt: Hemtjänst Östra

  Telefontid:

  mån-fre 08:00-12:00

 • Marcela Lagerwall

  Avgiftshandläggare distrikt: Centrala, Luossa, Raketen och Triangel

  Telefontid:

  mån-fre 08:00-12:00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall