Anmälan och klagomål

Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet. Tillsynsområdet är brett och omfattar till exempel tillsyn av pågående byggnadsarbeten, att byggnader och tomter underhålls samt tillsyn över att ventilationssystem kontrolleras.

Miljö- och byggnämnden hanterar, utöver olika typer av lovärenden, även tillsynsärenden. Tillsynsärenden kan handla om allt från olovligt byggande och olovliga markåtgärder till brott mot strandskyddet. Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför både planerad tillsyn och tillsyn på anmälningsbasis. Om du vill anmäla något som du anser att bygglovskontoret bör utreda kan du göra det genom att ringa, maila eller besöka oss.

Du kan välja att vara anonym vid anmälan men du kommer då inte att kunna vara part i ärendet och kommer inte heller att få återkoppling från bygglovskontoret gällande eventuella åtgärder och beslut.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

 • Antero Ijäs

  Förvaltningschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Nadja Rundqvist