Anmälan och klagomål

Ekorre kikar ut ut fågelholk

Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet. Tillsynsområdet är brett och omfattar till exempel tillsyn av pågående byggnadsarbeten, att byggnader och tomter underhålls, samt tillsyn över att ventilationssystem kontrolleras.

Miljö- och byggnämnden hanterar, utöver olika typer av lovärenden, även tillsynsärenden. Tillsynsärenden kan handla om allt från olovligt byggande och olovliga markåtgärder till brott mot strandskyddet. Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför både planerad tillsyn och tillsyn på anmälningsbasis. Om du vill anmäla något som du anser att bygglovskontoret bör utreda kan du använda formuläret nedan, ringa, eller besöka oss.

Du kan välja att vara anonym vid anmälan men du kommer då inte att kunna vara part i ärendet och kommer inte heller att få återkoppling från bygglovskontoret gällande eventuella åtgärder och beslut.

Anmälan/klagomål


Du har rätt att vara anonym, men då kan du inte få någon återkoppling på din anmälan.Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt, till exempel med adress, fastighetsbeteckning eller liknande.

Bifoga gärna foto eller annan dokumentation.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin