Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal.

Byggherren är ansvarig för att det finns en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa de kontroller som ska genomföras i byggskedet och syftet är att redovisa att åtgärden kan antas uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Om åtgärder kräver en kontrollansvarig är det ofta den kontrollansvarige som tar fram ett förslag till kontrollplan inför ett tekniskt samråd. Den kontrollansvarige ska även stötta byggherren vid uppföljning av kontrollplanen. Kräver åtgärden ingen kontrollansvarig ansvarar byggherren själv för att kontrollplan upprättas och att kontrollerna genomförs.

Av kontrollplanen ska det framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ansvarar för att kontrollen utförs
 • Hur och när kontrollen ska utföras
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in senast vid tekniskt samråd. Om åtgärden inte kräver tekniskt samråd krävs kontrollplan inför ett beslut om startbesked. Det går bra att lämna in ett förslag till kontrollplan redan då en ansökan om bygglov eller en anmälan lämnas in till bygglovskontoret.

Bygglovskontoret har tagit fram mallar för kontrollplan med förslag till kontrollpunkter som kan användas för enklare åtgärder. Kom ihåg att du kan behöva anpassa kontrollpunkterna beroende på vad din ansökan avser. Mallar och mer information om kontrollplan och tekniskt samråd hittar du via länkarna nedan.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1

  På grund av restriktionerna kring covid-19 håller vi stängt i vår Kundtjänst. Vi finns fortsatt tillgängliga på telefon och e-post.

  Måndag kl. 9.00-12.00

  Tisdag kl. 9.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00

 • Athan Metaxiotis

  Vikarierande bygglovschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Nadja Rundqvist