Kontrollplan

Fjällvy på hösten

Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL). Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal.

Byggherren är ansvarig för att det finns en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa de kontroller som ska genomföras i byggskedet och syftet är att redovisa att åtgärden kan antas uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Om åtgärder kräver en kontrollansvarig är det ofta den kontrollansvarige som tar fram ett förslag till kontrollplan inför ett tekniskt samråd. Den kontrollansvarige ska även stötta byggherren vid uppföljning av kontrollplanen. Kräver åtgärden ingen kontrollansvarig ansvarar byggherren själv för att kontrollplan upprättas och att kontrollerna genomförs.

Av kontrollplanen ska det framgå

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ansvarar för att kontrollen utförs
 • hur och när kontrollen ska utföras
 • mot vad kontrollens resultat ska jämföras
 • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in senast vid tekniskt samråd. Om åtgärden inte kräver tekniskt samråd krävs kontrollplan inför ett beslut om startbesked. Det går bra att lämna in ett förslag till kontrollplan redan då en ansökan om bygglov eller en anmälan lämnas in till bygglovskontoret.

Bygglovskontoret har tagit fram mallar för kontrollplan med förslag till kontrollpunkter som kan användas för enklare åtgärder. Kom ihåg att du kan behöva anpassa kontrollpunkterna beroende på vad din ansökan avser.

Mallar och mer information om kontrollplan och tekniskt samråd hittar du via länkarna nedan.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 10.00–12.00
  Tisdag kl. 10.00–12.00
  Onsdag kl. 12.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–15.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin