Förhandsbesked

Höstvy i fjällen från Maunovaara
Höstvy i fjällen från Maunovaara

Ett förhandsbesked anger om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Ansökan om förhandsbesked kan göras innan en ansökan om bygglov och brukar ofta göras inför en avstyckning av en fastighet eller för åtgärder utanför detaljplanerat område.

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Det är alltså en prövning av lokaliseringen av en åtgärd, inte av själva byggnaden eller byggnadsverket. Du kan söka förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder, både inom och utanför detaljplanerat område, men det vanligaste är att man söker förhandsbesked för nybyggnation på tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om du planerar att stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked då det underlättar Lantmäteriets handläggning. 

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag som förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Det här behöver du vanligen lämna in för en ansökan om förhandsbesked:

 • ifylld ansökan
 • situationsplan eller karta. Här ska byggnadens ungefärliga placering och storlek ritas in, liksom väganslutning och placering av ev. avlopp. Koordinater ska anges om det rör sig om en stor fastighet.

Beroende på projektets storlek och komplexitet kan ytterligare handlingar krävas.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Alla ritningar ska innehålla:

 • norrpil
 • skalangivelse
 • måttsättning
 • fastighetsbeteckning.

 

Ansök om förhandsbesked via vår e-tjänst

I e‑tjänsten får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

E‑tjänsten Förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin