Förhandsbesked

Höstvy i fjällen från Maunovaara
Höstvy i fjällen från Maunovaara

Ett förhandsbesked anger om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Ansökan om förhandsbesked kan göras innan en ansökan om bygglov och brukar ofta göras inför en avstyckning av en fastighet eller för åtgärder utanför detaljplanerat område.

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Det är alltså en prövning av lokaliseringen av en åtgärd, inte av själva byggnaden eller byggnadsverket. Du kan söka förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder, både inom och utanför detaljplanerat område, men det vanligaste är att man söker förhandsbesked för nybyggnation på tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om du planerar att stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked då det underlättar Lantmäteriets handläggning. 

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag som förhandsbeskedet vann laga kraft. 

En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika mycket handlingar som en bygglovsansökan. Det här behöver du vanligen lämna in:

 • Ifylld ansökan (blankett)
 • Situationsplan eller karta. Här ska byggnadens ungefärliga placering och storlek ritas in, liksom väganslutning och placering av ev. avlopp. Koordinater ska anges om det rör sig om en stor fastighet.

Beroende på åtgärd kan fler handlingar krävas. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på vilka handlingar du ska lämna in.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Telefontider:

  Måndag            kl. 9-12
  Tisdag               kl. 9-12
  Onsdag             kl. 10-14
  Torsdag             kl. 13-16
  Fredag               kl.  8-11 

 • Miljö- och bygg kundtjänst

  Kristallen, entréplan
  Stadshustorget 1

  Öppettider:

  Måndag kl. 9-12
  Onsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 8-11 • Julia Vallgren

  TF Förvaltningschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Karin Blomkvist