Marklov

Grävmaskin med jord i skopan
Foto: Kjell Törmä

Markåtgärder såsom schakt och fyllning kan kräva marklov.

Inom detaljplanelagt område krävs marklov om den planerade schaktnings- eller fyllningsåtgärden innebär att marknivån ändras mer än en halv meter från ursprunglig nivå. Marklovsplikten kan i detaljplaner utökas till att omfatta även trädfällning och skogsplantering.

Utanför område med detaljplan krävs marklov om åtgärden ska genomföras i ett område avsett för bebyggelse eller i ett område som befinner sig i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, flygplats med mera och det finns beslut om detta i en områdesbestämmelse. 

Markarbeten som vidtas inom 4,5 meter från tomtgräns kan kräva marklov, oavsett förändring i höjd eller var åtgärden genomförs. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om lov krävs.

Tänk på att en höjning eller sänkning av din tomt kan påverka dina grannar och omgivningen, till exempel genom påverkad dränering eller markens stabilitet. Det är alltid bra att prata med dina grannar innan du genomför någon åtgärd.

Det här behöver du lämna in för en ansökan om marklov:

 • ansökan
 • situationsplan där området som berörs markeras
 • ritning över markprofil.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Alla ritningar ska innehålla:

 • norrpil
 • skalangivelse
 • måttsättning
 • fastighetsbeteckning.

Ansök om marklov via vår e-tjänst

I e‑tjänsten får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

E‑tjänsten Marklov Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin