Taxa

Miniatyrfigurer som står på högar med mynt

Kiruna kommun tar ut avgifter för handläggning och beslut. Avgiften baseras på bygglovstaxan som fastställs av kommunfullmäktige.

Kiruna kommun tar ut en avgift för handläggning och beslut. Avgift tas även ut för beslut om avslag. Om behov av utstakning föreligger tas en avgift ut även för detta. Hur stor avgiften blir styrs bland annat av bruttoarean, vad du bygger och den handläggning som krävs. Avgiften baseras på Kiruna kommun bygglovstaxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Om du bygger inom detaljplanerat område kan det tillkomma en avgift för nyttjande av detaljplan, en så kallad planavgift. 

Beställer du en nybyggnadskarta eller ett primärkarteutdrag kommer du också att debiteras enligt bygglovstaxan.

Gällande taxa hittar du under längre ned på sidan. Om du har frågor om taxan eller om hur avgifter beräknas är du välkommen att kontakta bygglovskontoret. 

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Telefontider:

  Måndag            kl. 9-12
  Tisdag               kl. 9-12
  Onsdag             kl. 10-14
  Torsdag             kl. 13-16
  Fredag               kl.  8-11 

 • Miljö- och bygg kundtjänst

  Kristallen, entréplan
  Stadshustorget 1

  Öppettider:

  Måndag kl. 9-12
  Onsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 8-11 • Antero Ijäs

  Förvaltningschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari