Rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom område med detaljplan. I områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov, om det är styrt i bestämmelserna.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelse har bestämt att rivningslov krävs även för dessa byggnader. En anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov. 

Är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?

Vissa byggnader eller områden kan vara av kulturhistoriskt värde. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader är markerade i gällande detaljplan men även byggnader utanför detaljplanerade områden kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovskontoret eller kommunantikvarien. 

Det här behöver du lämna in för en ansökan om rivningslov:

 • Ifylld ansökan (blankett eller via MittBygge)
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Översiktskarta och koordinater om det handlar om en stor fastighet
 • Fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än den som söker
 • Materialinventering

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1


   

  Vi finns tillgängliga på telefon och i kundtjänst enligt följande:


  Måndag kl. 09.00-12.00

  Tisdag kl. 09.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00

 • Athan Metaxiotis

  Vikarierande bygglovschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Nadja Rundqvist