Rivningslov

Bostadshus i sommargrönska
Kvarteret Ullspiran. Foto: Kjell Törmä

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom område med detaljplan. I områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov, om det är styrt i bestämmelserna.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelse har bestämt att rivningslov krävs även för dessa byggnader. En anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov. 

Är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?

Vissa byggnader eller områden kan vara av kulturhistoriskt värde. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader är markerade i gällande detaljplan men även byggnader utanför detaljplanerade områden kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovskontoret eller kommunantikvarien. 

Det här behöver du lämna in för en ansökan om rivningslov:

 • ansökan
 • situationsplan
 • fasadritningar
 • översiktskarta och koordinater om det handlar om en stor fastighet
 • materialinventering.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Alla ritningar ska innehålla:

 • norrpil
 • skalangivelse
 • måttsättning
 • fastighetsbeteckning.

Ansök om rivningslov via vår e-tjänst

I e‑tjänsten får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

E‑tjänsten Rivningslov Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Clara Nyström

  Kommunantikvarie, kommunledningsförvaltningen
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin