Enskilda avlopp

Delvis nedgrävd avloppsanläggning
Anläggande av enskilt avlopp. Foto: Åke Jönsson

Eget avlopp

I Kiruna kommun är vatten och avlopp utbyggt i de större byarna. Om du funderar på att skaffa avlopp prövas i första hand om det kan anslutas till kommunens nät.

I områden utanför kommunalt vatten och avlopp är det nödvändigt med eget vatten och avlopp. För att anlägga eget avlopp krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Avloppsvatten utgörs av bad- disk- och tvättvatten kallat BDT-vatten och klosettvatten från WC. Avgift för avloppstillstånd sker enligt särskild taxa som är indexreglerad.

Tekniska Verken i Kiruna ansvarar för tömning av enskilda avlopp, mer information hittar du på Tekniska Verkens hemsida.

Information om avlopp Tekniska Verken Länk till annan webbplats.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari