Anmälningspliktiga åtgärder

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov. I vissa fall krävs endast en anmälan och ett startbesked.

De åtgärder som är anmälningspliktiga återfinns i plan- och byggförordningen. Ett par exempel är:

 • Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
 • Tillbyggnad enligt attefallsreglerna
 • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
 • Installation av eldstad och rökkanal
 • Rivning utanför detaljplanerat område
 • Nybyggnad av takkupor
 • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
 • Ändring av en byggnad som innebär att bärande konstruktion berörs

Vilka handlingar som krävs för en anmälan varierar beroende på vad anmälan gäller. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker.

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är lovbefriade, mer information om dessa finns längre ned på sidan. Mer information finns även på Boverket. 

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

 • Antero Ijäs

  Förvaltningschef
  Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Nadja Rundqvist