Anmälningspliktiga åtgärder

Bostadshus och tegelvillor

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov. I vissa fall krävs endast en anmälan och ett startbesked.

De åtgärder som är anmälningspliktiga återfinns i plan- och byggförordningen. Några exempel är:

 • Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
 • tillbyggnad enligt attefallsreglerna
 • inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
 • installation av eldstad och rökkanal
 • rivning utanför detaljplanerat område
 • nybyggnad av takkupor
 • ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
 • ändring av en byggnad som innebär att bärande konstruktion berörs.

Vilka handlingar som krävs för en anmälan varierar beroende på vad anmälan gäller. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker.

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är lovbefriade, mer information om dessa finns längre ned på sidan. Mer information finns även på Boverkets webbplats. 

Anmäl ej bygglovspliktig åtgärd via vår e-tjänst

I e‑tjänsten får du veta vilken information och vilka handlingar som krävs för anmälan. Du behöver e‑legitimation för att använda tjänsten.

E‑tjänsten Ej bygglovspliktig åtgärd Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygglovskontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1
  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin