Penningtvätt

Ungdomar som penningtvättare

Nationellt bedrägericentrum ser en risk med att barn och ungdomar lånar ut sina bankkonton, swishar eller tar ut pengar som kommer från brott. Pengarna som hanteras kan komma från bedrägerier, stölder eller annan brottslighet. Att hantera andras pengar som härrör från brott kan vara brottsligt och utgöra penningtvätt.

Många barn och unga förstår inte att det är brottsligt att agera penningmålvakt. Det kan verka lockande eftersom man ibland erbjuds betalning för att låna ut sitt konto.

Om pengarna som ska hanteras genom ens konto av något skäl fastnar, riskerar man att få en skuld till den som man skulle göra en tjänst. I längden riskerar barnet/den unge att utnyttjas eller rekryteras till kriminella nätverk.

Åldersgränsen för att själv få skaffa ett BankID bestämmer bankerna själva, men vanligast är att du ska ha fyllt antingen 13 eller 18 år. Omyndiga måste ha målsmans godkännande, men det innebär alltså att alla åldrar kan skaffa bank-id och därmed även använda Swish eller andra betaltjänster.

Tänk på detta:

  • Låt ingen annan använda ditt BankID, och använd det inte själv på uppmaning av annan.
  • Ta inte emot pengar på kontot eller via Swish som någon ber dig skicka vidare, eller ta ut i kontanter.
  • Om banken anser att en överföring är misstänkt och spärrar kontot kan den som är mottagare av pengarna inte få tillgång till pengarna. Kontoinnehavaren riskerar då att hamna i skuld till den som gav i uppdrag att överföra pengarna.

Om du misstänker att någon utnyttjar ditt barn som penningtvättare- kontakta polisen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson