Skola och brottsförebyggande

Var förberedd

Det går att förbereda sig mot skolskjutningar och attentat. Det ingår i arbetet för varje verksamhet att reflektera över hur man bäst skyddar de människor och materiella värden som finns i verksamheten. man behöver inte vidta drastiska åtgärder för att skydda ig. Det räcker ofta med enkla åtgärder för att förebygga och försvåra. Det kan handla om att göra planer för utrymning, observera personer som uppvisar ett avvikande beteende och rapportera till polis eller sociala myndigheter. Det är viktigt att förebygga mobbing i skolan eftersom många skolskjutningar har sin grund i att en mobbat person vill ge igen på sina mobbare. Praktiska exempel på åtgärder är att göra polis- eller orosanmälan på människor som ofta talar eller skriver om att bruka våld eller söker information om bomber och brandattentat. Det mesta handlar om att förebygga och hjälpa tillrätta genom att se till att människor som är så missnöjda med något att de vill bruka våld får professionell hjälp med att hantera sitt missnöje. Det går dock inte att bortse från att vi lever i en värld med en förhöjd hotbild och om man får indikationer på att någon är beredd att bruka våld ska polisen kontaktas. Mer information finns i en skrift om grovt våld i skolan från MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan får och ska dela information med polis och socialtjänst. Information om möjligheterna till detta hittar du här. , 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson