Våld i nära relation

Här hittar du mer info om vad du kan göra för att upptäcka och förebygga våld i nära relation.

Våld i nära relation kännetecknas ofta av att det sker i det fördålda. Mörkertalet är stort och vi behöver alla hjälpas åt för att lyfta fram våldet i ljuset för att sedan kunna stoppa det. På Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer info om vad du kan göra. Brottsförebyggande rådet har publicerat en skrift om hur man förebygger våld i nära relation bland unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar mer information på kommunens sida för förebyggande av våld i nära relation. Länk till annan webbplats.

Du hittar närmaste kvinnojour här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna sidan snabbt Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson