Prostitution och människohandel

Tillsammans kan vi bekämpa prostitution och människohandel

Prostitution och sugardating finns runt oss i samhället. Den är utbredd där man minst anar det och det är ett gemnsamt ansvar att motverka den. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och det är viktigt att komma ihåg att det viktigaste den enskilde kan göra är att meddela polis eller sociala myndigheter om man misstänker att man upptäckt prositution eller annan människohandel. Om du misstänker att något försiggår i ditt bostadsområde, om du ser misstänkta inlägg på Internet eller om du får kännedom om prostitution på annat sätt- kontakta omedelbart polis eller sociala myndigheter. Mer fakta om prostitution finns på Jämställdhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Metodstöd finns hos Nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar närmaste kvinnojour här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna sidan snabbt Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson