Boendestöd i hemmet

Alla bör få känna trygghet och självständighet. Boendestöd handlar om att du ska få det stöd du behöver för att du känna trygghet och skapa struktur och rutiner för att kunna utföra dina vardagssysslor.

Boendestöd kan också vara att bryta isolering och ensamhet. Målet är att hjälpa dig som individ att få ett så självständigt och fungerande liv som möjligt.

Personer som på grund av psykisk funktionsvariation har svårt att få sin vardag att fungera har möjlighet att ansöka om boendestöd, boendestödet ska vara en hjälp till självhjälp. Biståndshandläggaren handlägger ansökan och grundar sitt beslut på socialtjänstlagen.

Om du får avslag på din ansökan, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet. Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet, senast tre veckor efter att du fått ditt beslut. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till Förvaltningsrätten.

Avgiften beräknas på utförd tid hos dig som har beslut om boendestöd. Avgiften för hjälp i hemmet tas ut enligt kommunens fastlagda omsorgstaxa.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg