Hemtjänst

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Hemtjänst kan också innehålla dagliga sysslor som städ och inköp.

Hemtjänsten består till exempel av hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, eller att leverera färdiglagad mat. Beroende på den äldre personens behov kan hjälpen innefatta personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid förflyttning, och annan omsorg.

Den person som önskar insatser från hemtjänsten kan ansöka om detta hos kommunen. En biståndshandläggare utreder personens behov och utifrån utredningen får personen bifall eller avslag om den sökta insatsen.

Socialtjänstlagen anger att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Susanne Dahlberg