Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Förebyggande hembesök

Du som bor i eget boende och är mellan 75-80 år och saknar insatser från kommunen eller endast har kommunal service i form av trygghetslarm, matdistribution, inköp, klädvård, kommer att få ett brev från kommunen med ett erbjudande om ett hembesök.

Vid hembesöket samtalar vi om

  • Din hälsa och ditt vardagsliv med utgångspunkt från ett frågeformulär.
  • Hur du hanterar vardagslivet på äldre dagar.
  • Erbjuder dig information, råd eller stöd om du behöver det.

Hembesöket är frivilligt, kostar ingenting och ingen utomstående kommer att veta att du medverkar eller vad du sagt vid besöket.

Vill du veta mer om hembesöken kontakta anhörigkonsulent.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas