Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Förebyggande hembesök

Du som bor i eget boende och är mellan 75-80 år och saknar insatser från kommunen eller endast har kommunal service i form av trygghetslarm, matdistribution, inköp, klädvård, kommer att få ett brev från kommunen med ett erbjudande om ett hembesök.

Vid hembesöket samtalar vi om

  • Din hälsa och ditt vardagsliv med utgångspunkt från ett frågeformulär.
  • Hur du hanterar vardagslivet på äldre dagar.
  • Erbjuder dig information, råd eller stöd om du behöver det.

Hembesöket är frivilligt, kostar ingenting och ingen utomstående kommer att veta att du medverkar eller vad du sagt vid besöket.

Vill du veta mer om hembesöken kontakta anhörigkonsulent.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas