Pensionärsservice

Pensionärsservice är en gratis service för kommunmedborgare över 65 år och finns till för att undvika fallolyckor i hemmet. Detta grundar sig i ett politiskt beslut, det är därmed inte upp till Arbetsmarknadsenheten eller Bumerangen att bestämma vad vi får och inte får göra.

Tjänster som erbjuds genom pensionärsservice ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hem­tjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. De tjänster som kan erbjudas genom pensionärsservice ska ligga inom ramen för vad som efterfrågats från Kiruna kommuns pensionärs­råd efter förslag från Svenska pensionärsföreningen (SPF). Verksamheten utvärderas och åter­rapporteras till kommunstyrelsen årligen.

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Hämta saker i/från höga skåp.
 • Byta glödlampor, proppar, batterier.
 • Flytta belysning.
 • Byta batteri i brandvarnare.
 • Sätta upp/ta ner tavlor, gardiner, hyllor.
 • Hämta/lämna saker på vind eller i källare.
 • Flytta mindre möbler i bostaden.
 • Fästa sladdar och halksäkra mattor.
 • Smörja lås och gångjärn.

Det här gör vi inte:

 • Fastighetsägarens uppgifter.
 • Hemtjänstens uppgifter.
 • Någon form av konkurrerande verksamhet, till exempel städning, målning, fönsterputs, snöskottning, gräsklippning etc.

Alla eventuella materialkostnader står uppdragsgivaren för.

Observera att vår möjlighet att utföra denna service beror på antalet deltagare i verksamheten.

Telefontider: Måndag- Torsdag 8:00 - 10:00

Telefonnummer: 0980-70878

 

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Teresa Wiss