Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Digitalt medicinskåp

Evondo är en medicingivare i hemmet, som hjälper med rätt läkemedel vid rätt tidpunkt

Många har svårt att minnas vilken medicin som ska tas och när den ska tas. Att känna osäkerhet är en stor riskfaktor för felmedicinering.

Medicingivaren är en välfärdsteknologisk tjänst som gör att brukaren kan behålla din självständighet längre.

Om medicinen glöms bort låses den in i medicingivaren och ett larm skickas vidare för hantering.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas