Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Nattkamera

Digitalt stöd i hemtjänsten gör det möjligt att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet. Med digitala lösningar kan tillsynsbesök nattetid göras effektivt och miljövänligt. Dessutom kan besöken göras oftare när behov finns.

Nattillsyn via kamera innebär att en kamera placeras hos dig, vanligtvis i sovrummet och som fungerar i mörkret. Personalen kan se rörlig bild av till exempel sängen och sovrummet. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen. Ingen röstkommunikation är möjlig, det är bara en envägskommunikation avsedd nattetid. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan använda kameran.

Du som har nattillsyn kan få detta erbjudande. Tillsammans med berörd personal kommer ni överens om vilka tider tillsynen ska göras och hur ofta.

Vid frågor om tillsyn med nattkamera kontakta utredningsenheten eller ansvarig chef på ditt hemtjänstområde eller boende.

För att kunna använda nattkamera behövs ett samtycke. Du finner samtycket i blankettarkivet.

Blankettarkiv

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas