Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Nattkamera

Digitalt stöd i hemtjänsten gör det möjligt att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet. Med digitala lösningar kan tillsynsbesök nattetid göras effektivt och miljövänligt. Dessutom kan besöken göras oftare när behov finns.

Nattillsyn via kamera innebär att en kamera placeras hos dig, vanligtvis i sovrummet och som fungerar i mörkret. Personalen kan se rörlig bild av till exempel sängen och sovrummet. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen. Ingen röstkommunikation är möjlig, det är bara en envägskommunikation avsedd nattetid. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan använda kameran.

Du som har nattillsyn kan få detta erbjudande. Tillsammans med berörd personal kommer ni överens om vilka tider tillsynen ska göras och hur ofta.

Vid frågor om tillsyn med nattkamera kontakta utredningsenheten eller ansvarig chef på ditt hemtjänstområde eller boende.

För att kunna använda nattkamera behövs ett samtycke. Du finner samtycket i blankettarkivet.

Blankettarkiv

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas