Trygghetslarm

Med trygghetslarm når du personal dygnet runt, något som kan kännas tryggt både för dig och dina anhöriga. Larmet är till för att kalla på hjälp, vid oförutsedda och akuta behov.

Trygghetslarm är ett bistånd som är till för personer som på grund av sjukdom eller funktionsvariation löper stor risk att komma i hjälpsituation, exempelvis hög fallrisk eller otrygghet. Via en enkel installation och med en bärbar larmknapp kan du komma i kontakt med personal om det skulle uppstå en akut situation där du är i behov av hjälp.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall