Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Trygghetslarm

Med trygghetslarm når du personal dygnet runt, något som kan kännas tryggt både för dig och dina anhöriga. Larmet är till för att kalla på hjälp, vid oförutsedda och akuta behov.

Trygghetslarm är ett bistånd som är till för personer som på grund av sjukdom eller funktionsvariation löper stor risk att komma i hjälpsituation, exempelvis hög fallrisk eller otrygghet. Via en enkel installation och med en bärbar larmknapp kan du komma i kontakt med personal om det skulle uppstå en akut situation där du är i behov av hjälp.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas