Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Hjälpmedel

Kommunen har ansvar för rehabilitering, habilitering samt förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsvariation i ordinärt boende.

Kommunen har ansvaret för att skapa förutsättningar för att en person med funktionsvariation på grund av skada, sjukdom eller ålder som kan påverka hens möjligheter att utföra dagliga aktiviteter, ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt utifrån egna önskemål.

Stödet kan innebära

  • Praktiska råd om lämpligt tillvägagångssätt
  • Anpassning av hemmiljön
  • Förskrivning, utprovning eller anpassning av de personliga hjälpmedel som förutsätter ett hembesök för vuxna
  • Individuellt anpassad träning

Hjälpmedelsförskrivning

Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Vid ett hembesök gör en arbetsterapeut och eller en fysioterapeut en bedöming samt planerar insatserna. Avgiften för hembesök följer hemsjukvårdens avgiftspolicy.

Egenavgiften för vissa hjälpmedel följer motsvarande riktlinjerna inom Region Norrbotten.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas