Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hjälpmedel

Kommunen har ansvar för rehabilitering, habilitering samt förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsvariation i ordinärt boende.

Kommunen har ansvaret för att skapa förutsättningar för att en person med funktionsvariation på grund av skada, sjukdom eller ålder som kan påverka hens möjligheter att utföra dagliga aktiviteter, ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt utifrån egna önskemål.

Stödet kan innebära

  • Praktiska råd om lämpligt tillvägagångssätt
  • Anpassning av hemmiljön
  • Förskrivning, utprovning eller anpassning av de personliga hjälpmedel som förutsätter ett hembesök för vuxna
  • Individuellt anpassad träning

Hjälpmedelsförskrivning

Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Vid ett hembesök gör en arbetsterapeut och eller en fysioterapeut en bedöming samt planerar insatserna. Avgiften för hembesök följer hemsjukvårdens avgiftspolicy.

Egenavgiften för vissa hjälpmedel följer motsvarande riktlinjerna inom Region Norrbotten.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas