Bolags förskola & nattis

Bolags förskola

Bolags förskola består av 3 avdelningar - Smörblomman, Solrosen och Backen. Förskolan har öppet från måndag 06:00 till fredag 21:30 för de som behöver omsorg under kvällar och nätter.

Vi har en bra gård som inbjuder till utevistelse, närhet till skidspår samt skogen inpå knuten. På förskolan arbetar vi med lärande för hållbar utveckling ur ett Socialt och Ekologiskt perspektiv. Barnens lärande handlar om att skapa kunskap tillsammans-kring människans relation till miljö och natur. Barnen lär sig också vara en bra kompis, värna om allt levande och ta hand om vår närmiljö.


Barnen utvecklar sitt meningsskapande genom att undersöka och utmanas i deras läroprocesser för att nå kunskap. Vi arbetar med NTA, språk, matematik och drama/dans, digitalisering och andra estetiska uttrycksformer. Barnens nyfikenhet och funderingar ligger som grund i de olika utvecklings områdena.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi