Jökelns förskola

Jökelns förskola är beläget på Lombolo/Glaciärområdet, i nära anslutning till naturen med bland annat skog och vattendrag som inbjuder till lek och inspirerar till lärandet.

Jökeln består av 3 avdelningar med blandade åldrar 1-5 år, vi har ca 45 barn inskrivna. Avdelningarna heter Drivan, Kristallen och Snödroppen.
Köket samarbetar med Vilans centralkök, där lunchen levereras ifrån.

Förskolan har öppet mellan kl 6:00–17:30, för barn med allmän förskola gäller tiderna Tisdag-Torsdag kl 9:00–14:00.

Vi är cirka tio pedagoger som arbetar i huset, vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Vi strävar efter att ge barnen en så bred grund att stå på som möjligt för att förbereda barnen i sitt livslånga lärande.

Hjärtligt Välkomna

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson