Jökelns förskola

Jökelns förskola tillhör Raketområdet tillsammans med Nya Raketskolan, Lombolo, Kastanjens och Lilla Björns förskolor. Jökelns förskola är beläget på Lombolo/Glaciärområdet, i nära anslutning till naturen med bland annat skog och vattendrag som inbjuder till lek och inspirerar till lärandet.

Jökeln består av 3 avdelningar med blandade åldrar 1-5 år, vi har ca 45 barn inskrivna. Avdelningarna heter Drivan, Kristallen och Snödroppen.
Köket samarbetar med Vilans centralkök, där lunchen levereras ifrån.

Förskolan har öppet mellan kl 6:00–17:30, för barn med allmän förskola gäller tiderna Tisdag-Torsdag kl 9:00–14:00.

Vi är nio trevliga pedagoger som arbetar i huset, vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Vi strävar efter att ge barnen en så bred grund att stå på som möjligt för att förbereda barnen i sitt livslånga lärande.

Vi arbetar utifrån barns intressen och läroplanen Lpfö 2018, vilken reviderades 2019, och utgår från Reggio Emilia inspiration. Läsåret 2020/2021 har vi tänkt utifrån barnens intressen och Lpfö 2018 att arbeta tillsammans med det magiska jaget. Det magiska jaget innefattar värdegrund, matematik, språk och rörelse i ett gemensamt skapande.

Hjärtligt Välkomna

Kontakt

 • Jökelns förskola

  Besöksadress: Jökelvägen 13
  Postadress: Jökelns förskola, 981 85 Kiruna
 • Linda Johansson

  Rektor för förskolorna Lilla Björn, Kastanjen, Jökeln
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna
 • Eva Enback

  Skolassistent Nya Raketskolan f-3/Placeringsassistent förskola och fritidshem
  Expedition Björkplan 6D
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna

  Placeringsassistent fritidshemmen vid Nya Raketskolan, Svappavaara skola och Vittangi skola samt förskolorna Lilla Björn, Jökeln, Kastanjen, Kotten, Hjalmar Lundbohm, Bolags, Nattis, Fjällräven, Jukkasjärvi, Satelliten, Lombolo, Svappavaara och Lyktan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson