Jökelns förskola

Jökelns förskola tillhör Raketområdet tillsammans med Nya Raketskolan, Lombolo, Kastanjens och Lilla Björns förskolor. Jökelns förskola är beläget på Lombolo/Glaciärområdet, i nära anslutning till naturen med bland annat skog och vattendrag som inbjuder till lek och inspirerar till lärandet.

Jökeln består av 3 avdelningar med blandade åldrar 1-5 år, vi har ca 45 barn inskrivna. Avdelningarna heter Drivan, Kristallen och Snödroppen.
Köket samarbetar med Vilans centralkök, där lunchen levereras ifrån.

Förskolan har öppet mellan kl 6:00–17:30, för barn med allmän förskola gäller tiderna Tisdag-Torsdag kl 9:00–14:00.

Vi är nio trevliga pedagoger som arbetar i huset, vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Vi strävar efter att ge barnen en så bred grund att stå på som möjligt för att förbereda barnen i sitt livslånga lärande.

Vi arbetar utifrån barns intressen och läroplanen Lpfö 2018, vilken reviderades 2019, och utgår från Reggio Emilia inspiration. Läsåret 2020/2021 har vi tänkt utifrån barnens intressen och Lpfö 2018 att arbeta tillsammans med det magiska jaget. Det magiska jaget innefattar värdegrund, matematik, språk och rörelse i ett gemensamt skapande.

Hjärtligt Välkomna

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson