Satellitens förskola

Förskolan består av tre avdelningar, som är åldersindelade. Pluto (4-5 åringar) Kometen och Stjärnan (1-3 åringar)

Vi på Satellitens förskola jobbar för barnens självständighet, för en stark tro på sig själv och sin egen förmåga.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och vi lägger stort fokus på språk och kommunikation och att lära genom lek. För att detta ska vara möjligt ägnar vi stor del av höstterminen åt att skapa trygghet i barngrupperna. För oss är utemiljön en viktig del i lärandet där barnen får utforska naturen och utveckla sin grovmotorik.

Förskolan finns på Lundvägen och angränsar till grannförskolorna Kotten och Kastanjen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson