Satellitens förskola

Förskolan består av tre avdelningar, som är åldersindelade. Pluto (4-5 åringar) Kometen och Stjärnan (1-3 åringar)

Vi på Satellitens förskola jobbar för barnens självständighet, för en stark tro på sig själv och sin egen förmåga.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och vi lägger stort fokus på språk och kommunikation och att lära genom lek. För att detta ska vara möjligt ägnar vi stor del av höstterminen åt att skapa trygghet i barngrupperna. För oss är utemiljön en viktig del i lärandet där barnen får utforska naturen och utveckla sin grovmotorik.

Förskolan finns på Lundvägen och angränsar till grannförskolorna Kotten och Kastanjen.

Kontakt

 • Satellitens förskola

  Besöksadress: Lundvägen 13
  Postadress: Satellitens förskola, 981 85 Kiruna
 • Annika Hiltunen

  tf Rektor för förskolorna Satelliten, Kotten, Lombolo
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna
 • Eva Enback

  Skolassistent Nya Raketskolan f-3/Placeringsassistent förskola och fritidshem
  Expedition Björkplan 6D
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna

  Placeringsassistent fritidshemmen vid Nya Raketskolan, Svappavaara skola och Vittangi skola samt förskolorna Lilla Björn, Jökeln, Kastanjen, Kotten, Hjalmar Lundbohm, Bolags, Nattis, Fjällräven, Jukkasjärvi, Satelliten, Lombolo, Svappavaara och Lyktan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson