Jukkasjärvi förskola

Jukkasjärvi förskola ligger bredvid skolan i Jukkasjärvi och har älven som utsikt från sin utegård. 

Vi arbetar tematiskt med läroplanens mål utifrån barnens intressen.

Förskolan har tre avdelningar varav en är en avdelning för barn ca 1-2 år och på de andra två avdelningarna går barn ca 3-5år.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson