Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Hjalmar Lundbohms förskola

Välkommen till Hjalmarlundbohms förskola!

Hjalmar Lundbohms förskola ligger centralt beläget med närhet till Kyrkoskogen, Järnvägsparken och Folkets hus.

Förskolan har två avdelningar Solen och Månen med barn i åldrarna 1-6 år.
Vår förskolas mål är att i nära samarbete med hemmet ge barnen den bästa möjliga förutsättningen till en allsidig utveckling.
Vi lägger stor vikt vid att arbeta med trygghet, samvaro, empati och att barnen får en bra jag känsla i gruppen.

På förskolan arbetar man med lärande för hållbar utveckling ur ett Ekonomiskt, Socialt och Ekologiskt perspektiv men även ur ett kulturellt perspektiv. Barnens lärande handlar om att skapa kunskap tillsammans- Kring människans relation till miljö och natur och olika naturfenomen. Barnen lär sig också vara en bra kompis, värna om allt levande, ta hand om vår närmiljö återvinna, odla och kompostera.
Barnen utvecklar meningsskapande genom att undersöka och utmanas i deras lärprocesser för att nå kunskap. Vi arbetar med NTA, språk, matematik och drama/dans, digitalisering och andra estetiska uttrycksformer. Barnens nyfikenhet och funderingar ligger som grund i de olika utvecklings områdena som är föränderliga över tid.

Kontakt

 • Hjalmar Lundbohms förskola

  Besöksadress: Linnéstigen 2
  Postadress: Hjalmar Lundbohms förskola, 981 85 Kiruna
 • Anne-Maj Stålnacke

  Rektor för förskolorna Hjalmar Lundbohm, Bolags, Nattis, Norrskenet
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna
 • Eva Enback

  Frånvarande. Under tiden hänvisas kontakter avseende förskola till skolassistenterna Karin Carlsson och Ann-Katrin Andersson. För ansökan om plats i förskolorna i Svappavaara och Vittangi (Lyktan) hänvisas till skolassisten Ann-Gerd Gunillason.
  Expedition Björkplan 6D
  Björkplan 6D, 981 85 Kiruna

  Placeringsassisten fritidshem Nya Raketskolan, Svappavaara skola och Vittangi skola samt förskolorna Lilla Björn, Jökeln, Kastanjen, Kotten, Hjalmar Lundbohm, Bolags, Nattis, Fjällräven, Jukkasjärvi, Svappavaara och Lyktan

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson