Hjalmar Lundbohms förskola

Välkommen till Hjalmar Lundbohms förskola!

Förskolans verksamhet flyttar till moduler på Högalidskolans bobollplan och öppnar den 6 november.

Förskolan har två avdelningar Solen och Månen med barn i åldrarna 1-6 år.
Vår förskolas mål är att i nära samarbete med hemmet ge barnen den bästa möjliga förutsättningen till en allsidig utveckling.
Vi lägger stor vikt vid att arbeta med trygghet, samvaro, empati och att barnen får en bra jag känsla i gruppen.

På förskolan arbetar man med lärande för hållbar utveckling ur ett Ekonomiskt, Socialt och Ekologiskt perspektiv men även ur ett kulturellt perspektiv. Barnens lärande handlar om att skapa kunskap tillsammans- Kring människans relation till miljö och natur och olika naturfenomen. Barnen lär sig också vara en bra kompis, värna om allt levande, ta hand om vår närmiljö återvinna, odla och kompostera.
Barnen utvecklar meningsskapande genom att undersöka och utmanas i deras lärprocesser för att nå kunskap. Vi arbetar med NTA, språk, matematik och drama/dans, digitalisering och andra estetiska uttrycksformer. Barnens nyfikenhet och funderingar ligger som grund i de olika utvecklings områdena som är föränderliga över tid.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi