Kastanjens förskola

Kastanjens förskola består av tre avdelningar; grenen, kvisten och lövet. Samtliga avdelningar har åldersblandade barngrupper. Vi arbetar mycket tillsammans, över avdelningarna. Detta genom gemensamma teman där vi utgår från förskolans läroplan. 

Vi har även gemensamma samlingar där barnen delas upp efter ålder. I dessa har vi valt att utveckla ett mer utomhuspedagogiskt arbetssätt där vi dels arbetar med språk som är vårat huvudfokus, men även med natur, närmiljö och hållbar utveckling. En del av undervisningen flyttas då utomhus till vår stora förskolegård, men vi går även på utflykt och studiebesök.

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson