Förskolor i enskild regi

I Kiruna C finns det fyra förskolor i enskild regi där alla har olika arbetssätt och inriktningar. Ta kontakt med den enskilda förskolan för information om förskolans verksamhet och ansökningsförfarande.

Förskolan är ett föräldrakooperativ med inriktningen utepedagogik och personalen är i sitt arbete inspirerade av Reggio Emilias pedagogik. Hemsida Länk till annan webbplats.

Förskolan serverar en väl sammansatt, ekologisk mat där man strävar efter närodlade alternativ.

Utifrån behov i barngruppen försöker man tillmötesgå modersmålsstöd i de språk som barnen använder sig av hemma. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Man samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.

På förskolan arbetar barnen utifrån sina intressen och förskolans miljö är uppbyggd utifrån det, med mindre rum och områden som skapar en översikt. Man kallar det för att förskolan har rum i rummet.
Barnen ses som en lärande individ där deras forskande och frågeställningar skapar lärandet tillsammans med kamrater och personal. Förskolan arbetar för att stärka allas identiteter och att hjälpa alla att komma till tals och bli lyssnade på. Ett arbete som medför att allas olikheter bidrar till ökad kunskap.
Inne är förskolan uppdelad i atelje, forskarhörna, olika lekvråer, bibliotek och bygghörna. Utomhus har man en skogsmiljö som stimulerar barnens fantasi, en grillkåta och grillplats samt skog, motionsspår och sjöar runt husknuten.

Adress:
Lombiavägen 2, 981 36 Kiruna

Telefon: 072-5216854, 072-5216855

e-post: rektor.fjallbjorken@gmail.com

Förskolan är ett personalkooperativ som arbetar utifrån Montessoripedagogiken.

Ansökan till Fyrklöverns förskola görs på samma blankett som vid ansökan till de kommunala verksamheterna.

Förskolan erbjuder inslag av meänkieli. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund.
I den dagliga verksamheten bekräftar vi det enskilda barnet till exempel genom ord, benämningar och enkla meningar. Vi sjunger enstaka sånger, pratar om färger och räknar på meänkieli. Alla barn deltar utifrån eget intresse och behov.

Adress: Thulegatan 25, 981 31 Kiruna

Telefon: 0980-816 39

e-post: fyrklovern@live.se

Placeringsassistent:
Karin Carlsson, telefon 0980-700 99

Förskolan är ett personalkooperativ och en friluftsförskola som arbetar utifrån Friluftsfrämjandets koncept där en stor del av verksamheten bedrivs utomhus.

Förskolan erbjuder modersmålsstöd i meänkieli och har även inslag av samiska och tyska i verksamheten. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
I den dagliga verksamheten bekräftar vi och berikar det enskilda barnet på meänkieli genom samtal till exempel vid påklädning, måltider och i leken.
Vi sjunger, har ramsor, räknar och ger benämningar på olika språk i lärande situationer. Vi har också sagor på modersmål. Alla barn deltar utifrån eget intresse.
Förskolan arbetar medvetet med olika kulturer och traditioner. Föräldrarna har ett inflytande i förskolans verksamhet och bidrar med olika material på modersmål. Hela förskolan arbetar gemensamt mot de uppsatta målen enligt Lpfö 98/10 och har fokus på minoritetsspråken.

Adress: Trafikinspektörsvägen 1, 981 34 Kiruna

Telefon: 0980-139 90

e-post: iusmyggan@gmail.com

Förskolan är ett föräldrakooperativ som ger stor möjlighet till gemenskap, delaktighet och engagemang i barnens förskolemiljö. Verksamheten är anpassad för 26-29 barn i åldrarna 1-6 år, fördelade på två avdelningar.
Förskolan verkar för en kvalitativ och stimulerande verksamhet där utevistelse är ett viktigt inslag. Noas Ark förskola vilar på en kristen värdegrund. Familjer med olika livsåskådningar är välkomna. Hemsida Länk till annan webbplats.

Förskolan erbjuder modersmålsstöd i finska. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
Vi bekräftar och berikar det enskilda barnet genom att samtala på modersmål i den dagliga verksamheten till exempel vid påklädning, måltider och i leken. Vi har också sagostunder på modersmål. I samlingar sjunger vi och har ramsor på minoritetsspråk. Alla barnen deltar utifrån eget intresse. Förskolan har ett gemensamt arbetssätt.

Adress: Skolgatan 11, 981 31 Kiruna

Telefon: 0980-101 31

e-post: forskolechef@noas-ark.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson