Förskolor i enskild regi

I Kiruna C finns det fyra förskolor i enskild regi där alla har olika arbetssätt och inriktningar. Ta kontakt med den enskilda förskolan för information om förskolans verksamhet och ansökningsförfarande.

Förskolan är ett föräldrakooperativ med inriktningen utepedagogik och personalen är i sitt arbete inspirerade av Reggio Emilias pedagogik. Hemsida Länk till annan webbplats.

Förskolan serverar en väl sammansatt, ekologisk mat där man strävar efter närodlade alternativ.

Utifrån behov i barngruppen försöker man tillmötesgå modersmålsstöd i de språk som barnen använder sig av hemma. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Man samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.

På förskolan arbetar barnen utifrån sina intressen och förskolans miljö är uppbyggd utifrån det, med mindre rum och områden som skapar en översikt. Man kallar det för att förskolan har rum i rummet.
Barnen ses som en lärande individ där deras forskande och frågeställningar skapar lärandet tillsammans med kamrater och personal. Förskolan arbetar för att stärka allas identiteter och att hjälpa alla att komma till tals och bli lyssnade på. Ett arbete som medför att allas olikheter bidrar till ökad kunskap.
Inne är förskolan uppdelad i atelje, forskarhörna, olika lekvråer, bibliotek och bygghörna. Utomhus har man en skogsmiljö som stimulerar barnens fantasi, en grillkåta och grillplats samt skog, motionsspår och sjöar runt husknuten.

Adress:
Lombiavägen 2, 981 36 Kiruna

Telefon: 072-5216854, 072-5216855

e-post: rektor.fjallbjorken@gmail.com

Fyrklöverns förskola är det första personalkooperativ som öppnade i Kiruna 1991. Vår förskola är liten och hemtrevlig där 20 barn är inskrivna i åldern 1-5 år. Vi som arbetar här är 5 st pedagoger/kokerska. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken där centrum alltid är barnet och att det ska få utvecklas på sin egen nivå och efter sin egen förmåga.

Vårt montessoriinriktade arbetssätt
Montessori är en pedagogik som bygger på att ta vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Materielen och arbetssättet stimulerar utveckling av bland annat motorik, sinnen, intellekt, självständighet och sociala färdigheter.
Varje Montessorimateriel finns endast i ett exemplar. Barnen får då vänta på sin tur eller komma överens om att använda det tillsammans. Det är också viktigt att man vågar göra det man själv vill utan att påverkas av vad andra gör. Vi ger barnen tid så att de kan avsluta en påbörjad aktivitet. Det gör barnen tillfredställda och nöjda.
Vi erbjuder barnen Montessoriaktiviteter som är uppdelade i fem områden:

  • praktiska vardagsövningar
  • sensoriska (sinnestränande) materiel
  • språk
  • matematik
  • kultur

Varje område har sin särskilda plats men barnen bestämmer själva om de vill sitta vid bord eller på mattor på golvet med materielen.
Miljön har en stor betydelse inom pedagogiken, den ska vara utformad för att möta barnens behov i deras olika åldrar.

Öppettider
Våra öppentider är 7-17 (vid behov öppnar vi 6.30).
Barn med allmän förskola gäller tiderna tis-torsdag 9.00-14.00.
Stängt juli månad där det inte finns möjlighet för annan barnsomsorg.

Ansökan
För att ställa barn i kö till oss, ansöker ni via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på särskild blankett som kan erhållas av placeringsassistent och på kultur- och utbildningsförvaltningens expedition.

Adress: Thulegatan 25, 981 31 Kiruna

Telefon: 070-533 99 02

E-post: fyrklovernskola@outlook.com

Placeringsassistent:
Ann-Helen Nordin, telefon 0980-700 99

Förskolan är ett personalkooperativ som arbetar utifrån det pedagogiska konceptet I Ur och Skur som utvecklats ur friluftsfrämjandets barn och ungdomsverksamhet.

Förskolan arbetar med friluftsliv, utomhuspedagogik och ett medvetet ledarskap.

Förskolan strävar efter att varje barn ska få utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barnen vistas både utomhus och innomhus i växelverkan, där det finns utrymme för lustfyllt och spännande lärande. Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv, som att åka skidor och skridskor, gå på upptäcktsfärder och mycket mer.

Maten lagas omsorgsfullt i eget kök.

Adress: Trafikinspektörsvägen 1, 981 34 Kiruna

Telefon: +4670 513 99 02

e-post: iusmyggan@gmail.com

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi