Förskolor i enskild regi

I Kiruna C finns det fyra förskolor i enskild regi där alla har olika arbetssätt och inriktningar. Ta kontakt med den enskilda förskolan för information om förskolans verksamhet och ansökningsförfarande.

Förskolan är ett föräldrakooperativ med inriktningen utepedagogik och personalen är i sitt arbete inspirerade av Reggio Emilias pedagogik. Hemsida Länk till annan webbplats.

Förskolan serverar en väl sammansatt, ekologisk mat där man strävar efter närodlade alternativ.

Utifrån behov i barngruppen försöker man tillmötesgå modersmålsstöd i de språk som barnen använder sig av hemma. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. Man samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.

På förskolan arbetar barnen utifrån sina intressen och förskolans miljö är uppbyggd utifrån det, med mindre rum och områden som skapar en översikt. Man kallar det för att förskolan har rum i rummet.
Barnen ses som en lärande individ där deras forskande och frågeställningar skapar lärandet tillsammans med kamrater och personal. Förskolan arbetar för att stärka allas identiteter och att hjälpa alla att komma till tals och bli lyssnade på. Ett arbete som medför att allas olikheter bidrar till ökad kunskap.
Inne är förskolan uppdelad i atelje, forskarhörna, olika lekvråer, bibliotek och bygghörna. Utomhus har man en skogsmiljö som stimulerar barnens fantasi, en grillkåta och grillplats samt skog, motionsspår och sjöar runt husknuten.

Adress:
Lombiavägen 2, 981 36 Kiruna

Telefon: 072-5216854, 072-5216855

e-post: rektor.fjallbjorken@gmail.com

Förskolan är ett personalkooperativ som arbetar utifrån Montessoripedagogiken.

Ansökan till Fyrklöverns förskola görs på samma blankett som vid ansökan till de kommunala verksamheterna.

Förskolan erbjuder inslag av meänkieli och strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet, det svenska språket och sitt modersmål. I förskolan samtalar man kring alla barns kulturella bakgrund.
I den dagliga verksamheten bekräftar personalen det enskilda barnet till exempel genom ord, benämningar och enkla meningar. Man sjunger enstaka sånger, pratar om färger och räknar på meänkieli. Alla barn deltar utifrån eget intresse och behov.

Adress: Thulegatan 25, 981 31 Kiruna

Telefon: 070-533 99 02

e-post: fyrklovernskola@outlook.com

Placeringsassistent:
Ann-Helen Nordin, telefon 0980-700 99

Förskolan är ett personalkooperativ som arbetar utifrån det pedagogiska konceptet I Ur och Skur som utvecklats ur friluftsfrämjandets barn och ungdomsverksamhet.

Förskolan arbetar med friluftsliv, utomhuspedagogik och ett medvetet ledarskap.

Förskolan strävar efter att varje barn ska få utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barnen vistas både utomhus och innomhus i växelverkan, där det finns utrymme för lustfyllt och spännande lärande. Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv, som att åka skidor och skridskor, gå på upptäcktsfärder och mycket mer.

Maten lagas omsorgsfullt i eget kök.

Adress: Trafikinspektörsvägen 1, 981 34 Kiruna

Telefon: +4670 513 99 02

e-post: iusmyggan@gmail.com

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Joanna Kauppi