Fjällets förskola

Förskolan Fjället är en kommunal förskola med en tydlig friluftsprofil. 

Hos oss går ca 50 barn åldersuppdelade på två avdelningar, Lillfjället och Storfjället. Vi har öppna dörrar i huset, avdelningarna samarbetar ofta och barnen får komma över till varandra. Vi hjälps åt så mycket det går och det är viktigt för oss att alla barn och pedagoger är trygga med varandra.

Vi arbetar med utomhuspedagogik vilket bygger på att barnen skall få hjälp och utmaningar i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Det finns ingen bättre lärmiljö än naturen och allt vi kan upptäcka där! Barnen får känna gemenskap vid sagostunden under björken och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring dem. Det är viktigt för oss att alla barn skall känna glädje och lust över att vara ute!
Allt detta bidrar till att barnen får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet.

I vår förskola arbetar vi integrerat i verksamheten med de minoritetsspråk som pedagogerna har kompetenser inom. I dagsläget är det fem av pedagogerna som talar finska och meänkieli samt en som talar samiska. Vi strävar efter att lyfta olika språk och använda dessa i arbetet med att utveckla barnens begrepps- och ordförråd. I samlingar, sångstunder, vid matbordet och andra vardagliga situationer.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson