Sameskolstyrelsens förskolor

I Kiruna kommun finns två förskolor som drivs av sameskolstyrelsen - Giron ovdaskuvla i Kiruna C och Lávvu i Karesuando. Båda förskolorna ligger i anslutning till sameskolornas lokaler.

Sameskolstyrelsens förskolor är en statlig verksamhet som har ett särskilt uppdrag att ta tillvara och utveckla de samiska språken och kulturen. Mer om sameskolstyrelsens verksamheter kan man läsa på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 0971-442 00

e-post: sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet och det egna språket. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund.
Huvudspråket på förskolan är samiska. All personal talar samiska och alla barn har samiska som modersmål eller som andraspråk.
Vi bekräftar och berikar barnen på samiska genom samtal i den dagliga verksamheten t.ex. vid påklädning, måltider och i leken. Vi läser sagor, sjunger och har ramsor på samiska.
Vi delar upp barnen i olika språkgrupper utifrån den språkliga nivån. Vi arbetar med olika teman där vi berikar barnen naturligt i det samiska språket och kulturen. Hela förskolan har ett gemensamt arbetssätt.

Adress: Bävervägen 37, 981 37 Kiruna
Telefon: 0980-817 72
e-post: rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet och det egna språket. Vi samtalar kring alla barns kulturella bakgrund och uppmärksammar nationaldagarna.
Huvudspråk i förskolan är samiska. Vi ger också modersmålsstöd i finska i den dagliga verksamheten. Vi bekräftar och berikar det enskilda barnet på modersmål genom samtal t.ex. vid påklädning, måltider och i leken. I sång- och sagostunder deltar alla barn utifrån eget intresse. Förskolan har ett gemensamt arbetssätt.

Adress: Sameskolan i Karesuando, 980 16 Karesuando
Telefon: 0981-201 33
e-post: rektorforskola.karesuando@sameskolstyrelsen.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson