Fjällräven - Tuolluvaara

Fjällrävens förskola kallar sitt arbete för ”Reggio Inspirerat” och det innebär ett forskande arbetssätt där barnens val och dess förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. 

De lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnen att bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser.

Fjällräven består av en avdelning med barn 1-5 år.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson