Ripans förskola

Ripans förskola angränsar till både Berga skolan och Backens förskola. Förskolan är en av Kirunas högst belägna förskolor och har utsikt över våra fjällmassiv. Vi har även gångavstånd till skog och natur där vi kan gå på skogsutflykter tillsammans med barnen.

Förskolan består av två avdelningar, Lilla My och Mumin. Båda avdelningarna är åldersblandade med ca 16 barn och 3 personal vardera.

Vår förskola präglas av ett etiskt förhållningssätt där vårt mål är att alla barn och vuxna ska känna en glädje, trygghet och vi-känsla.

Glädje – Skratt, glädje och trivsel är viktiga faktorer i vår verksamhet.

Trygghet – Vi har ett öppet klimat i vår verksamhet. Vi arbetar för att samtliga barn, personal och vårdnadshavare ska känna en trygghet och tillit till varandra. När barnen känner trygghet kan de därefter utforska miljön och utvecklas.

Vi-känsla – Vi vill att alla ska få känna en tillhörighet i gruppen. Respekt och öppenhet mot varandra och varandras egenskaper är viktigt hos oss.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson