Norrskenets förskola

Norrskenets Förskola är placerad i gamla Centralskolan, i en av paviljongerna. Vårt läge gör att vi har nära till Järnvägsparken, Gruvstadsparken.
Vi har en stor gård med en stor sandlåda, gungor, rutschkanor, lekställningar och mycket träd som inbjuder till lek.

Norrskenet är en förskola med barn i åldrarna 1-6 år och här arbetar 6stycken pedagoger.

Barnen har tillgång till förskolans alla olika rum, vi arbetar utifrån en flexibel lärmiljö där vår miljö är föränderlig, allt utifrån barnens intressen. Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga med samtlig personal. Vi vill förbereda barnen inför framtidens krav och förväntningar. Vi värnar om att barnen ska känna trygghet i förskolan och på så sätt skapa nyfikenhet till lärande i livet genom leken. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia pedagogiken. Vi ser barn, personal och miljön som en helhet som ska lära och samspela med varandra. Som det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö -98) ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår ambition är att verksamheten ska vara rolig, lärorik och utmanande! Vi vill erbjuda varje barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. På Norrskenet använder vi bland annat samlingar, verkstäder och projektgrupper som undervisningsmetoder - språkprojektet före Bornholm, rörelseaktiviteter och yoga.

Vi önskar att ni som familj ska känna er välkomna och att era barn, när de lämnar oss, tar med sig känslan av att de kan, vill och vågar!

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson