Norrskenets förskola

Norrskenets Förskola är Kirunas mest centralt belägna förskola.
Vi finns i gamla Centralskolan, i en av paviljongerna. Vårt centrala läge gör att vi har nära till allt som stadsmiljön har att erbjuda tillexempel bibliotek, Järnvägsparken, Gruvstadsparken, teater och bio.
Vi har en stor gård med en stor sandlåda, gungor, rutschkanor, lekställningar och mycket träd som inbjuder till lek.

Här på Norrskenet arbetar vi alla tillsammans. Norrskenet är en förskola med två avdelningar och barn i åldrarna 1-6 år och 6st pedagoger.

Barnen har tillgång till förskolans alla olika rum, vi arbetar utifrån en flexibel lärmiljö där vi menar att miljön är föränderlig allt utifrån barnens intressen. Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga med samtlig personal. Vi vill förbereda ditt barn inför framtidens krav och förväntningar. Vi värnar om att ditt barn ska känna trygghet i förskolan och på så sätt skapa nyfikenhet till lärande i livet genom leken. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia pedagogiken. Vi ser barn, personal och miljön som en helhet som ska lära och samspela med varandra. Som det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö -98) ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet är rolig, lärorik och utmanande! Vi erbjuder varje barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. Vårt arbetssätt har sin grund i barnens intressen. På Norrskenet använder vi samlingar med barnen, verkstäder och projektarbeten som undervisningsmetoder -språkprojektet föreBornholm, rörelseaktiviteter som dans och yoga samt NTA-projekt (Naturvetenskap och Teknik för Alla) med 5 åringarna. Vi önskar att ni som familj ska känna er välkomna och att era barn, när de lämnar oss, tar med sig känslan av att de kan, vill och vågar!

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson