Meteoren 7 och 8, Solvinden

Flygfoto som visar planområdet

Bostad, grönområde

Miljö- och byggnämnden antog 2007-01-19, § 20-07, detaljplan för del av kvarteret Meteoren, del av Solvinden, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-02-19.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Planhandlingar

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari