G-L

Lagakraftvunna detaljplaner som börjar på bokstaven G.

G


Gruvstadspark 2, etapp 1


Gruvstadspark 2, etapp 2, del av Centrum


Gruvstadspark 2, etapp 3, del av SJ-området


Gruvstadspark 2, etapp 4, Bolagsområdet med flera


Gruvstadspark 2, etapp 5, Kyrkan 11 med flera


Gruvstadspark 3, etapp 1, Hovmästaren 1, Centrum 4:2 med flera


Gruvstadspark 3, etapp 2, del av Centrum, nedre Norrmalm med fleraLagakraftvunna detaljplaner som börjar på bokstaven H.

H


Högalid 5:2Lagakraftvunna detaljplaner som börjar på bokstaven I.

I


Industrin, del av, Traktorn 9 med flera


Industrin 9:7, del av


Industrin 9:7, del av, etapp 2Lagakraftvunna detaljplaner som börjar på bokstaven J.

J


Jordschaktaren 15


Jukkasjärvi 3:11


Jukkasjärvi 4:38, 59:1 med flera, Icehotel Öst


Jukkasjärvi 4:91 med flera


Jukkasjärvi 59:2, Icehotel


Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av,
Kebnekaise fjällstation


Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av,
Kiruna 1:1 med flera


Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Östra Stenbacken


Jukkasjärvi, huvudmannaskap för vägar


Jägarskolan 8:1, Industrin 9:8, Skjutbaneområdet


Jägarskolan 8:3, del av, Kurravaaravägen


Jägarskolan 8:5 med flera


Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2


Jägarskolan etapp 2, Linbanan 1, del av, med fleraLagakraftvunna detaljplaner som börjar på bokstaven K.

K


Karesuando 24:1 och 10:3, del av


Karhuniemi, ny anslutning E10


Kauppinen, områdesbestämmelse


Kilen 5, Vilan


Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm


Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus


Kiruna 1:1, del av, Södra infarten


Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg


Kiruna 1:1 med flera, del av, Viscaria


Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet


Kiruna 1:173, del av, samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet


Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1


Krämaren, del av, Välten med flera


Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av


Kurravaara 3:3 med flera


Kurravaara 6:1 med flera, KallovaaraLagakraftvunna detaljplaner som börjar på bokstaven L.

L


Laxforsen 2:13 med flera, Sågviken


Laxforsen 4:53


Liljan 1


Lilla skolan 3, Gallerian


Linbanan 1, Stadshus


Linbanan 1 med flera, torg och handelsgata


Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera


Lombolo 12:1, del av, Stenvägen


Lombolo strand


Luossavaara 1:2, del av, Lokstallet


Luossavaara 1:2 med flera


Lyftkranen 7


Långbacka, del av, Skogsbacka, del av, Svappavaara


Läraren 1


Läraren 1, del 2Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti