Riksgränsen 1:6, del av, Lokstallsruinen

Hotell

Miljö- och byggnämnden antog 2014-08-28, § 167, detaljplan för del av Riksgränsen 1:6, Lokstallsruinen i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-10-01.

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för att uppföra ett hotell i anslutning till lokstallsruinen i Riksgränsen. Även ett hotellannex, personalbostäder och parkering behövs i området.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari