Riksgränsen 1:11, Riksgränsen 1:1 med flera

Handel och bostäder

Miljö- och byggnämnden antog 2008-04-24, detaljplan för Riksgränsen 1:11, Riksgränsen 1:1 m.fl.
Miljö- och byggnämndens beslut vann laga kraft 2008-05-30.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari