Riksgränsen 1:24

Handel och bostäder

Syftet med planen är att den tillåtna byggrätten för handel flyttas till ny plats invid den stora parkeringen samt att den tidigare planlagda hotell- och handelsytan endast tillåter bostäder. Planändringen bedöms ge en förbättrad trafiksituation för området.

Beslutet vann laga kraft 2011-11-10 enligt regeringsbeslut.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari