Barnkonventionen

Barnkonventionen

Förenta nationernas barnkonvention säger bland annat att man ska ta hänsyn till barnets rättigheter och barnpespektivet på ett ärende när man fattar beslut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politikerna i miljö- och byggnämnden och överförmyndarnämnden behöver veta vad barn och ungdomar tycker i olika frågor för att kunna fatta beslut utifrån bland annat barnperspektivet. Därför kan du begära ut protokoll från nämndssammanträdena och ställa frågor och komma med synpunkter som tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltneingen och överförmyndarnämndens expedition kan svara på och förklara varför politikerna fattar de beslut de gör. Dina frågor och synpunkter kommer att redovisas för politikerna så att de får veta vad barn och unga underar över och frågar om.

Checklista inför beslut som berör barn och ungdomar. , 237.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämndens expedition hittar du på overformyndarexpeditionen@kiruna.se eller på 0980 79621.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson