Granskning

Här hittar du info om granskning

Så här prioriteras redovisningarna:

Ett antal årsräkningar väljs ut för djupgranskning. Övriga årsräkningar omfattas av så kallad normalgranskning.

Årsräkningarna granskas i den ordning de har kommit in till oss, om det inte föreligger särskilda skäl till tidigare granskning.
Observera att om din årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikat saknas begär vi in komplettering från dig. Vi kommer då att påbörja granskningen av din årsräkning i ett senare skede.

 

Din årsräkning ska lämnas in före den 1 mars

Du som är förordnad för att förvalta huvudmannens egendom ska före 1 mars varje år redovisa din ekonomiska förvaltning för föregående år.
I årsräkningen redovisar du huvudmannens tillgångar vid början och slutet av perioden, inkomster under perioden, utgifter under perioden och aktuella skulder.
Det är viktigt att du sparar alla verifikat för utgifter, t. ex. fakturor, räkningar, kvitton för dina inköp samt kvittenser på kontanter som du tagit ut och överlämnat till huvudmannen, personal eller andra. Räkenskaper och verifikat ska hållas i god ordning för att kunna lämnas in till överförmyndarnämnden på begäran. Redovisningen intygas på heder och samvete och det är mycket viktigt att årsräkningen är korrekt. Du ska även fylla i en redogörelseblankett där du svarar på frågor om ditt uppdrag.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson