Sekretessbestämmelser

Allmänna sekretessbestämmelser

Överförmyndarnämnden gör en bedömning i varje enskilt fall om vilka uppgifter om personen med hjälpbehov (huvudmannen) som får lämnas ut till hens gode man, förvaltare eller förmyndare. Anhöriga har dock rätt att ta del av uppgifterna i ett ärende från överförmyndarnämnden, men har inte rätt att begära ut information från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren – även om hen enligt lag inte har tystnadsplikt.

Om en god man, förvaltare eller förmyndare vill ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har inte rätt att ta del av alla uppgifter som finns om huvudmannen hos överförmyndarnämnden. De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarnämnden om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos överförmyndarnämnden som behövs för att hen ska kunna sköta sitt uppdrag till fullo. Överförmyndarnämnden gör därför alltid en bedömning i varje enskilt fall vilka uppgifter som lämnas ut.

Om anhöriga vill ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen

Från överförmyndarnämnden

Huvudmannens make/maka eller sambo och närmaste släktingar har rätt att ta del av uppgifterna i ärendet. Huvudmannens bröstarvingar, föräldrar och syskon är att anse som närmaste släktingar.

Från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren behöver i vissa fall berätta om sina åtgärder. Men huvudmannens make eller sambo, övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att begära information från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren om huvudmannen.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har ingen tystnadsplikt

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock är det viktigt inom uppdraget att iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren måste

 • noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den
 • om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson