Klagomål på nämnd eller tjänsteperson

Har du synpunkter eller klagomål på överförmyndarnämndens eller expeditionens verksamhet?

Du kan lämna klagomål/synpunkter

 • via formuläret nedan
 • per brev på adressen:
  Kiruna kommun, ÖFN, Anders Karlsson
  981 85 Kiruna
 • eller på telefon: 0980-704 24.

  Om du har angett kontaktuppgifter så kommer enhetschef eller ansvarig handläggare sedan att höra av sig till dig.

Du har rätt att vara anonym, men då kan du inte få någon återkoppling.Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt.

Om möjligt, bifoga gärna dokumentation.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson