Klagomål på ställföreträdare

Vill du klaga på en god man eller förvaltare

Har du synpunkter eller klagomål på en ställföreträdare så ska detta inkomma skriftligt till överförmyndaren. De synpunkter eller klagomål som framförs får ställföreträdaren alltid möjlighet att bemöta.

Klagomål innebär inte automatiskt att ställföreträdare har gjort något felaktigt i uppdraget, därför utreder överförmyndaren detta. Därefter tar överfömyndaren ställning till om ställföreträdaren kan ha kvar uppdraget eller inte.

Om det inte framkommer att ställföreträdaren gjort något felaktigt kvarstår ställföreträdaren i regel. Är det däremot så att ställföreträdaren har agerat fel eller själv vill avsluta uppdraget så kan byte ske när en ersättare har hittats. Förslag på ställföreträdare kan lämnas till överförmydnaren.

Om man vill att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra helt så ansöker man om detta hos tingsrätten. Tingsrätten beslutar om ställföreträdarskapet kan/ska upphöra.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson