Ställföreträdare och Covid 19

Nedan hittar du info om Covid 19 för ställföreträdare


Om samtycke till vaccinering

God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudmans räkning i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta betyder till exempel att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till att huvudmannen ska vaccineras mot covid-19

Får en god man beställa ett vaccinationsbevis åt sin huvudman?

Ja, som god man får du beställa ett vaccinationsbevis åt din huvudman. Det kan du enbart göra via Folkhälsomyndighetens blankett Beställning av vaccinationsbevis. Länk till annan webbplats. Fyll i och skriv under blanketten. Huvudmannen ska om möjligt själv skriva under med sin namnteckning. Om huvudmannen inte kan skriva sin egen namnteckning får dokumentet skrivas under av huvudmannens gode man. Posta sedan blanketten till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia av registerutdraget som styrker att du är god man åt personen. Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till god man.

Får en förvaltare beställa ett vaccinationsbevis åt sin huvudman?

Ja, som förvaltare får du beställa ett vaccinationsbevis för den person som du är förvaltare åt – om du har uppdraget ”bevaka rätt” eller ”sörja för person”. Det kan du enbart göra via Folkhälsomyndighetens blankett Beställning av vaccinationsbevis. Länk till annan webbplats. Fyll i och skriv under blanketten. Posta den sedan till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia på registerutdraget som styrker ditt uppdrag och behörighet som förvaltare. Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till förvaltaren.

Kan du inte skriva ut blanketterna?

Om du inte har en egen skrivare:

 1. Ta hjälp av en familjemedlem, släkting eller vän som har en skrivare.
 2. Besök ett servicekontor för myndighetskontakter och skriv ut blanketten. Hitta ett servicekontor. Länk till annan webbplats.
 3. Besök ett kommunalt medborgarkontor och skriv ut blanketten. Kontakta din kommun för att få veta om din kommun har ett sådant kontor och var det i så fall finns.
 4. Fråga på ett bibliotek om det finns möjlighet att skriva ut blanketten.

Om du inte kan skriva ut blanketterna - enligt någon av punkterna ovan - så går det bra att mejla E-hälsomyndigheten så skickar de den blankett du behöver till dig. Mejla endast om du absolut inte kan skriva ut blanketten själv.

Mejla på covidbevis@ehalsomyndigheten.se och specificera tydligt om du behöver blanketten för dig som saknar e-legitimation eller blanketten för dig som saknar folkbokföringsadress.

När du får blanketten så följer du instruktionen ovan för att fylla i, skriva under och skicka in blanketten.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari