Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Överförmyndarnämndens webbutbildning

Här finner du ÖFN: sweb- utbildning

Här finner du en web- utbildning för gode män och förvaltare.Nya gode män och förvaltare ska göra utbildningen. Det tar ca 30 minuter. När du är klar kan du kontakta expeditionen på tfn 0980 70261 eller mail ofn@kiruna.se. Vi kommer då att bjuda in dig till en utbildning på plats där du får möjlighet att fördjupa dig ytterligare. Vi kan också senare komma att kalla dig till repetitionsutbildning. Om du väljer att inte genomgå utbildning kan det leda till att du inte förordnas eller att du entledigas.

Såhär gör du:

Klicka på länken "Utbildning för nya gode män och förvaltare"

Kör programmet eller spara det på datorn och kör det sedan.

Starta bildspelet genom att välja "Bildspel" och sedan "Från början" eller genom att klicka på filmduksikonen längst ned till höger.

Bläddra dig fram via musklick eller mellanslag

Avsluta bildspelet genom att trycka på Esc

Utbildning för nya gode män och förvaltare

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson