Överförmyndarnämndens webbutbildning

Här finner du ÖFN:s webbutbildning

Här finner du en webbutbildning för gode män och förvaltare. Nya gode män och förvaltare ska göra utbildningen som tar ca. 30 minuter.

När du är klar kan du kontakta expeditionen på telefon: 0980-702 61 eller e-post: ofn@kiruna.se. Vi kommer då att bjuda in dig till en utbildning på plats där du får möjlighet att fördjupa dig ytterligare. Vi kan också senare komma att kalla dig till repetitionsutbildning.
Om du väljer att inte genomgå utbildning kan det leda till att du inte förordnas eller att du entledigas.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari