Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Överförmyndarnämndens expedition

Överförmyndarnämndens expedition

Här hittar du blanketter och uppdaterad info från Överförmyndarnämndens expedition.

Godmannaskap. förvaltarskap och förmyndarskap regleras i Föräldrabalkens 11 kapitellänk till annan webbplats.

Expeditionstider: måndag-onsdag 09.30- 11.30 och torsdag 14.00- 16.00. Övriga tider nås expeditionen på sms, mail eller via personligt besök.

Expeditionen nås för utlämnande av allmän handling eller brådskande ärenden via e-post, sms, personligt besök eller telefon alla arbetsdagar.

Boka gärna ditt besök hos oss senast 11.30. Vi har lunchstängt 12.00- 13.00.

Expeditionen nås på telefon under expeditionstid på 0980-796 21

På expeditionen jobbar:

Handläggare Annika Lövgren
Handläggare Margareta Lejon
Handläggare Jeanette Fjordell

Granskare Carina Kemi.

Chef: Anders Karlsson 0980-704 24

Tolk- och översättningstjänster

Meddela oss behov så hjälper vi dig med att beställa tolk

Mailadress till myndighetsbrevlåda: ofn@kiruna.se

Blanketter EKB

Medgivande åtagande
Redogörelse EKB
Specifikation av extraordinära utgifter

Blanketter god man

Web- utbildning för gode män och förvaltare
Anmälan om behov av god man eller förvaltare
Ansökan om god man eller förvaltare
Ansökan om uttag
Ansökan om uttag omyndig
Ansökan om tillstånd för rättshandling
Bilersättning
Förteckning över tillgångar och skulder
Frågor till ny god man
Intresseanmälan
Intygandeblankett
Mall för månadsvis redovisning
Medgivande för åtagande
Omprövning av förvaltarskap
Redovisning handkassa

Material för årsräkning

Anvisningar till Uppsala års/ sluträkning

Årsräkning god man

Bokföringsblad

Checklista 2021

Checklista innan du lämnar in årsräkning

Instruktion årsräkning 2021

Redogörelse för uppdrag som god man

Redovisning Uppsala års- och sluträkning

Årsräkning Gotland


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson