Borgen 8

Bostäder - LSS-boende

Miljö- och byggnämnden har 2014-02-06, § 14-14, antagit detaljplan för Borgen 8 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-03-13.

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för att utöka byggrätten på fastigheten Borgen 8 i Tuolluvaara, Kiruna. Anledningen till detta är att Kiruna kommun vill bygga ett flerbostadshus med lägenheter för personer med särskilda behov på fastigheten, s.k. LSS-boende, vilket nuvarande detaljplan inte ger byggrätt till. Behovet av bostäder för personer med särskilda behov är stort i kommunen.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari