Centralparken 2, Parkskolan

Kontor, parkering med mera

Detaljplan för Centralparken 2 och del av Centrum 4:3, kontor, parkering med mera vann laga kraft 2012-03-02.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnader och att ändra markanvändning på fastigheten Centralparken 2 i centrala Kiruna. Den ändrade markanvändningen möjliggör annan verksamhetsutövare än den tidigare kommunala verksamheten. Planen möjliggör även anläggningsmöjligheter för boulebanor

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari