Svappavaara 1:25, Mertainen

Kartbild som visar berörda områden
Berörda områden markerade med rött

Gruvindustri

Kommunfullmäktige antog 2013-05-27, § 71, detaljplan för del av Svappavaara 1:25 m fl, Mertainengruvan i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-07-23.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra återupptagande av gruvdriften vid Mertainen. LKAB planerar att bryta upp till 15 miljoner ton malm per år. För LKAB är det angeläget att kunna säkra tillgången på järnmalm for att kunna tillgodose efterfrågan på järnmalmsprodukter på världsmarknaden.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari